• Toán & tin

  liên phân số
  ascendant continued fraction
  liên phân số tăng
  convergence of a continued fraction
  sự hội tụ của liên phân số
  convergent continued fraction
  liên phân số hội tụ
  descending continued fraction
  liên phân số giảm
  final number of a continued fraction
  số cuối cùng của một liên phân số
  non-terminating continued fraction
  liên phân số vô hạn
  periodic continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  recurrent continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  terminating continued fraction
  liên phân số hữu hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X