• /in´djuərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chịu đựng
  Khả năng chịu đựng; tính nhẫn nại
  Sự kéo dài

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự chịu đựng, sức bền mỏi, độ bền lâu, tuổi bền(thời gian làm việc giữa hai lần mài sắc của dụng cụ cắt)

  Cơ khí & công trình

  sức chịu lâu

  Xây dựng

  sức bền lâu
  tính bền mỏi

  Kỹ thuật chung

  độ bền lâu
  độ bền mỏi
  giới hạn mỏi
  endurance bending strength
  giới hạn mỏi khi uốn
  endurance range
  dải giới hạn mỏi
  sức bền mỏi
  sức chịu
  cold endurance
  sức chịu lạnh
  heat endurance
  sức chịu nhiệt
  thermal endurance
  sức chịu nhiệt
  sức chịu mỏi

  Kinh tế

  sự chịu đựng
  tính bền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X