• /in´dju:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xui, xui khiến
  to induce someone to do something
  xui ai làm việc gì
  Gây ra, đem lại
  to induce sleep
  gây buồn ngủ, làm cho buồn ngủ
  (điện học) cảm
  Quy vào, kết luận

  Chuyên ngành

  Ô tô

  tạo ra

  Toán & tin

  cảm sinh

  Xây dựng

  đem lại

  Kỹ thuật chung

  cảm hóa
  kết luận
  gây ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X