• /´kɔpiiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc sao chép

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự can vẽ
  sự chép
  sự phỏng tạo

  Toán & tin

  thuật sao chép

  Xây dựng

  sự in chụp lại
  sự sao (chép)

  Kỹ thuật chung

  chụp lại
  reproduction copying
  sự sao chụp lại
  sự can
  sự chép hình
  sự sao
  sự sao chép
  book copying
  sự sao chép sổ sách
  reflex copying
  sự sao chép phản xạ
  simplex copying
  sự sao chép một mặt
  single-sided copying
  sự sao chép một mặt
  slide copying
  sự sao chép phim dương
  sự sao lại
  sao chép
  anti-copying technology (software)
  kỹ thuật chống sao chép
  book copying
  sự sao chép sổ sách
  contact copying machine
  máy sao chép kiểu tiếp xúc
  copying device
  thiết bị sao chép
  copying document
  sao chép tài liệu
  copying function
  hàm sao chép
  copying graphic
  sao chép họa hình
  copying machine
  máy sao chép
  copying message box
  hộp thông báo sao chép
  copying program
  chương trình sao chép
  copying speed
  tốc độ sao chép
  document copying machine
  máy sao chép tài liệu
  office copying equipment
  thiết bị sao chép văn phòng
  reflex copying
  sự sao chép phản xạ
  simplex copying
  sự sao chép một mặt
  single-sided copying
  sự sao chép một mặt
  slide copying
  sự sao chép phim dương
  slide copying attachment
  phụ tùng sao chép phim dương
  slide copying device
  thiết bị sao chép phim dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X