• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái để lấy lõi (quả)

  Kỹ thuật chung

  mũi khoan lấy mẫu sâu

  Giải thích EN: An device having a hollow cylindrical drill or tube to extract underground earth or marine samples. Giải thích VN: Một thiết bị có một mũi khoan xylanh rỗng hoặc ống dùng để lấy mẫu ngầm trong đất hoặc biển.

  Xây dựng

  ống lấy mẫu khoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X