• /di,tiəriə'rei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm hư hỏng
  Sự làm giảm giá trị
  (nghĩa bóng) sự sa đoạ, sự trở nên xấu hơn

  Chuyên ngành

  Y học

  sự hư hại

  Kỹ thuật chung

  giảm
  giảm giá trị

  Giải thích EN: The process by which equipment, materials, and structures lose their quality over time due to physical effects of the environment.

  Giải thích VN: Quy trình trong đó các thiết bị, vật liệu và các công trình bị giảm chất lượng do thời gian và tác động vật lý của môi trường.

  sự biến chất
  sự hư hỏng
  sự phong hóa
  deep deterioration
  sự phong hóa sâu
  sự xuống cấp

  Kinh tế

  hư hại
  hư hỏng (của hàng hóa)
  sự biến chất
  deterioration and spoilage
  sự biến chất và hư hỏng
  deterioration of the goods
  sự biến chất của hàng hóa
  xuống cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X