• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  dung môi ẩn và dung môi trực tiếp

  Giải thích EN: A nonsolvent that becomes an acceptable solvent when a small amount of active solvent is added. Also, LATENT SOLVENT, INDIRECT SOLVENT. Giải thích VN: Một chất không hòa tan trở thành một dung môi có thể sử dụng được khi một lượng dung môi hoạt động được thêm vào.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X