• (đổi hướng từ Becomes)
  /bi´kʌm/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Trở nên, trở thành
  it has become much warmer
  trời trở nên ấm hơn nhiều
  how to become a leader?
  làm thế nào để trở thành một lãnh tụ?

  Ngoại động từ

  Vừa, hợp, thích hợp, xứng
  this dress becomes you well
  cái áo này anh mặc vừa quá; cái áo này anh mặc hợp quá
  it does not become you to curse
  chửi rủa là không xứng với anh, chửi rủa là điều anh không nên làm
  to become of
  xảy đến
  he has not turned up yet, I wonder what has become of him
  anh ấy bây giờ vẫn chưa tới, tôi tự hỏi không hiểu cái gì đã xảy đến với anh ta

  Hình Thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X