• /´kʌplit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thơ ca) cặp câu (hai câu thơ dài bằng nhau, vần điệu với nhau trong bài thơ)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  brace , doublet , duet , duo , match , pair , two , twosome , yoke , distich , poem , unit , verse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X