• /´dʌblit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sử học) áo chẽn đàn ông (có tay hoặc không có tay)
  Chiếc cặp đôi (một chiếc trong bộ đôi)
  (ngôn ngữ học) từ sinh đôi
  ( số nhiều) số đôi (của hai con súc sắc cùng gieo một lúc)
  Bộ đôi (hai con chim cùng bị bắn rơi một lúc bằng súng hai nòng)
  Cặp đôi thấu kính (kính hiển vi...)
  (điện học) cặp đôi, nhóm đôi, vạch đôi; cặp điện tử

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  hệ đôi
  mức đôi
  vạch đôi

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bản sao
  cặp đôi
  ngẫu cực
  double-doublet antenna
  ăng ten ngẫu cực kép
  doublet antenna
  ăng ten ngẫu cực
  nhị tử
  nhóm đôi
  lưỡng cực
  double-doublet antenna
  ăng ten lưỡng cực kép
  doublet antenna
  lưỡng cực nửa sóng
  doublet antenna
  ăng ten lưỡng cực
  unit doublet
  lưỡng cực đơn vị
  ăng ten lưỡng cực
  double-doublet antenna
  ăng ten lưỡng cực kép

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  brace , couplet , duet , duo , match , pair , two , twosome , yoke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X