• /kri:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng cọt kẹt, tiếng cót két, tiếng kẽo kẹt

  Nội động từ

  Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tiếng cót két

  Kỹ thuật chung

  kêu rắc rắc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X