• /greit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vỉ lò, ghi lò (trong lò sưởi); lò sưởi
  (ngành mỏ) lưới sàng quặng

  Ngoại động từ

  Đặt vỉ lò, đặt ghi lò

  Ngoại động từ

  Mài, xát (thành bột); nạo
  to grate a potato
  nạo một củ khoai
  Nghiến kèn kẹt (răng)
  to grate one's teeth
  nghiến răng kèn kẹt

  Nội động từ

  Kêu cọt kẹt, kêu kèn kẹt
  to grate on (upon) sb's ears
  làm inh tai nhức óc, làm chói tai
  to grate upon one's nerves
  chọc tức, làm điên tiết lên


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (kỹ thuật ) mạng, lưới, cách từ

  Cơ khí & công trình

  ghi lò (lưới)

  Kỹ thuật chung

  cái sàng (than)
  lò sưởi
  fixed grate
  lò sưởi cố định
  lưới
  ash grate
  lưới sàng tro
  boiler grate
  lưới lò hơi
  cover grate
  lưới phủ
  floor grate
  lưới trần
  grate tamper
  thiết bị đầm kiểu lưới
  ice grate
  lưới [cửa] bunke đá
  ice grate
  lưới bunke (nước) đá
  immovable grate
  lưới (thông gió) bất động
  light diffusing grate
  lưới hắt sáng
  light diffusing grate
  lưới khuếch tán tia sáng
  movable grate
  lưới di động
  step grate
  lưới bậc
  tubular grate
  lưới ống thép
  window grate
  lưới cửa sổ
  lưỡi
  ash grate
  lưới sàng tro
  boiler grate
  lưới lò hơi
  cover grate
  lưới phủ
  floor grate
  lưới trần
  grate tamper
  thiết bị đầm kiểu lưới
  ice grate
  lưới [cửa] bunke đá
  ice grate
  lưới bunke (nước) đá
  immovable grate
  lưới (thông gió) bất động
  light diffusing grate
  lưới hắt sáng
  light diffusing grate
  lưới khuếch tán tia sáng
  movable grate
  lưới di động
  step grate
  lưới bậc
  tubular grate
  lưới ống thép
  window grate
  lưới cửa sổ
  lưới lò
  boiler grate
  lưới lò hơi
  ghi lò
  mạng
  ma sát
  sạn
  vỉ lò, ghi lò

  Giải thích EN: 1. a framework of parallel or crossed bars.a framework of parallel or crossed bars.2. the section of a furnace composed of fire bars or bricks that serves as a base for the fuel.the section of a furnace composed of fire bars or bricks that serves as a base for the fuel.

  Giải thích VN: 1. khung có các thanh đặt song song hoặc chéo nhau. 2. phần có các thanh ghi lò hoặc gạch để làm giàn đỡ nhiên liệu trong các lò.

  Kinh tế

  đặt vỉ lò
  vỉ lò

  Địa chất

  lưới sàng, ghi lò, mặt sàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X