• /swi:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng kêu có âm vực cao; âm thanh ngắn có âm vực cao (cót két, chít chít..)
  the squeak of a mouse
  tiếng chít chít của con chuột
  the door opened with a squeak
  cánh cửa mở kêu kin kít

  Nội động từ

  Phát ra một tiếng kêu the thé
  these new shoes squeak
  đôi giày mới này cứ cót két
  (từ lóng) thành một người chỉ điểm

  Ngoại động từ

  Rít lên
  to squeak a word
  rít lên một tiếng
  ( + out) nói bằng giọng the thé
  'let go of me ! ' he squeaked nervously
  'hãy buông tôi ra! ' anh ta giận dữ thét lên
  to squeak out a few frightened words
  rít lên mấy tiếng đe doạ
  Làm (cửa...) kêu cọt kẹt
  Mách lẻo, cung cấp tin tức cho (ai)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  kêu rít
  tiếng rít (mũi khoan)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  cheep , creak , cry , grate , peep , pipe , scream , screech , scritch , shrill , sing , sound , squeal , talk , whine , yelp , (colloq.) betray , chirp , confess , escape , inform , noise , shriek , snitch , tell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X