• /skwi:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kêu ré; tiếng kêu ré lên (để tỏ rõ sự khiếp sợ, đau đớn)
  Tiếng eng éc (lợn)

  Nội động từ

  Kêu ré lên, thét, la (vì mừng, đau, sợ)
  (từ lóng) phản đối (đóng thuế...)
  mách lẻo, hớt lẻo, chỉ điểm, cáo mật

  Ngoại động từ

  Kêu ré lên, thét lên
  he squeal the words out
  nó thét to những tiếng ấy lên
  to make somebody squeal
  (từ lóng) tống tiền ai

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tiếng rít (thiếu bôi trơn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  yap , yawp , yip

  Từ trái nghĩa

  verb
  conceal , hide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X