• Hóa học & vật liệu

  phân tích thô

  Giải thích EN: A method to determine the general distillation characteristics and other information concerning the quality of a crude oil. Giải thích VN: Một phương pháp xác định các đặc tính lọc chung và các thông tin liên quan tới chất lượng của dầu thô.

  sự phân tích dầu thô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X