• (đổi hướng từ Crutches)
  /krʌtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nạng ( (thường) pair of crutches)
  to go on crutches
  đi bằng nạng
  Vật chống, vật đỡ (tường, sàn...)
  Cái chống (xe đạp, mô tô)
  (giải phẫu) đáy chậu
  (hàng hải) cọc chén
  (nghĩa bóng) chỗ nương tựa

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  chân chống (thuyền buồm)

  Y học

  cái nạng

  Kỹ thuật chung

  cái chống
  giá đỡ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X