• /ʃɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bờ biển, bờ hồ lớn
  this island is two miles off shore
  hòn đảo này cách bờ hai dặm
  Cột chống tường; trụ

  Ngoại động từ

  Chống bằng cột, đỡ bằng cột

  (từ cổ,nghĩa cổ), thời quá khứ của .shear

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cột chống thanh giằng
  hệ thống đỡ

  Kỹ thuật chung

  bệ đỡ
  bờ
  bờ (biển, sông)
  bờ biển
  inner shore-line
  bờ biển phía trong
  shore boulevard
  đại lộ sát bờ biển
  shore current
  dòng chảy sát bờ biển
  shore earth station
  đài trái đất dọc bờ biển
  shore erosion
  sự xói bờ biển
  shore erosion
  sự xói mòn bờ biển
  shore ice
  băng bờ biển
  shore profile
  mặt cắt bờ biển
  shore protection
  sự bảo vệ bờ biển
  shore reef
  đá ngầm sát bờ biển
  shore sand
  cát bờ biển
  shore-based radar
  rađa đặt trên bờ biển
  shore-line
  đường bờ biển
  chằng
  chống
  adjustable shore
  cột chống điều chỉnh được
  back-shore
  thanh/cọc chống xiên
  dead shore
  cột chống tạm thời
  flying shore
  thanh chống di động
  flying shore
  thanh chống phụ
  flying shore
  thanh chống trên cao
  horizontal shore
  thanh chống nằm ngang
  inclined shore
  cột chống nghiêng
  metal shore
  cột chống bằng kim loại
  raking shore
  cột chống nghiêng
  river shore embankment
  đê chống lũ hai bờ kênh
  shore up
  chống đỡ (đóng tàu)
  steel shore
  cột chống bằng thép
  chống đỡ (bằng cột chống)
  chống tựa
  cột chống
  adjustable shore
  cột chống điều chỉnh được
  dead shore
  cột chống tạm thời
  inclined shore
  cột chống nghiêng
  metal shore
  cột chống bằng kim loại
  raking shore
  cột chống nghiêng
  steel shore
  cột chống bằng thép
  cột
  cột móng
  cột tháp
  néo gia cố
  đỡ
  đường bờ
  elevator shore line
  đường bờ nâng cao
  rim shore line
  đường bờ kiểu rìa
  shore-line
  đường bờ biển
  submerged shore line
  đường bờ nổi
  mang
  sự chống
  sự chống đỡ
  sự tựa
  thanh chống
  flying shore
  thanh chống di động
  flying shore
  thanh chống phụ
  flying shore
  thanh chống trên cao
  horizontal shore
  thanh chống nằm ngang
  tải
  trụ
  trụ chống
  tựa

  Kinh tế

  bờ (biển, hồ ....)
  bờ (biển, hồ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X