• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .props

  (toán học) (viết tắt) của proposition (định đề)
  (thông tục) (viết tắt) của propeller (chân vịt của tàu, cánh quạt máy bay)
  (thông tục) (viết tắt) của property (đồ dùng biểu diễn; trang trí, phục trang, dàn cảnh...)
  Cột chống (dùng đỡ vật cứng); cái chống, nạng chống
  a pit-prop
  cột chống hầm
  a clothes prop
  cọc chăng dây phơi quần áo
  (nghĩa bóng) người chống đỡ, người đứng mũi chịu sào; chỗ dựa, cột trụ (về tinh thần)
  the prop and stay of the home
  cột trụ trong gia đình
  ( số nhiều) cẳng chân

  Ngoại động từ

  Chống, chống đỡ; đỡ lên, đỡ dựng lên
  to prop a ladder up against the wall
  dựng thang dựa vào tường
  ( + up) (nghĩa bóng) làm chỗ dựa cho, chống đỡ cho, làm cột trụ cho, yểm trợ cho (một tổ chức, một gia đình...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cột
  néo
  đỡ
  gia cố
  giá đỡ
  hệ chống đỡ
  thanh giằng
  trụ chống
  face prop
  trụ chống gương lò
  prop stay
  trụ chống (mỏ)
  trụ đỡ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  drop , fall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X