• /´ʌndə¸piniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) đá trụ, tường chống, nền móng, trụ đỡ (ở chân tường)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đá trụ (tạm thời)
  sự gia cố móng

  Giải thích EN: The process of strengthening the foundation of a structure, either to protect it from earth movement or to allow the structure to be added to or enlarged.

  Giải thích VN: Quá trình gia cố nền móng của một công trình, để bảo vệ nó khỏi sự dịch chuyển đất hay cho phép công trình có thể được thêm hay mở rộng.

  tường chắn móng

  Kỹ thuật chung

  móng
  needle beam underpinning
  gia cố móng bằng dầm đỡ
  sự xây móng
  trụ đỡ

  Giải thích EN: The system of supports constructed in such a process.

  Giải thích VN: Hệ thống các cột chống trong một quá trình như vậy.

  Chứng khoán

  củng cố, làm cơ sở

  Giải thích VN: The market's psychological underpinning are bullish (căn cứ vào tâm lý thị trường thì thị trường sẽ lên có tính lạc quan).

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X