• /krai´ɔmitə/

  Y học

  máy đo điềm băng

  Đo lường & điều khiển

  nhiệt kế nghiệm lạnh

  Kỹ thuật chung

  nhiệt kế lạnh

  Giải thích EN: A thermometer used specifically for the measurement of low temperatures. Giải thích VN: Nhiệt kế dung để đo nhiệt độ thấp.

  hàn kế

  Địa chất

  nhệt kế nhiệt độ thấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X