• /´kristə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác crystallise

  Động từ

  Kết tinh
  Bọc đường kính, rắc đường kính
  crystallized fruit
  quả rắc đường kính

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kết tinh
  re-crystallize
  kết tinh lại
  re-crystallize
  tái kết tinh
  kết dính

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X