• /dʒel/

  Thông dụng

  Danh từ (thông tục)

  (như) jelly

  Động từ

  (như) jelly
  (nghĩa bóng) hình thành rõ rệt
  public opinion has jelled on that question
  về vấn đề đó dư luận quần chúng đã rõ rệt
  the conversation wouldn't jell
  câu chuyện rời rạc nhạt nhẽo

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  keo đông

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  liquidate , melt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X