• /´kændi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường phèn, miếng đường phèn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kẹo
  candy store
  cửa hàng kẹo
  candy-floss
  kẹo được tơi ra như bông gòn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) côcain

  Ngoại động từ

  Làm thành đường phèn
  Tẩm đường, ướp đường, ngâm đường (hoa quả...)

  Nội động từ

  Kết thành đường (mật ong...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kẹo

  Kinh tế

  đường phèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X