• Hóa học & vật liệu

    dầu thìa là

    Giải thích EN: An essential oil derived from the plant species Cuminum cyminum, used in flavoring and perfumes. Giải thích VN: Loại tinh dầu được lấy từ cây thuộc họ Cuminum cyminum; dùng làm hương liệu và nước hoa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X