• /dɪˈraɪvt/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  được suy ra

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  được dẫn xuất
  co-derived functor
  hàm tử đối dẫn xuất
  derived algebra
  đại số dẫn xuất
  derived class
  lớp dẫn xuất
  derived complex
  phức dẫn xuất
  derived data
  dữ liệu dẫn xuất
  derived equation
  phương trình dẫn xuất
  derived field
  trường dẫn xuất
  derived field (withrespect to a valuation)
  trường dẫn xuất (đối với một sự định giá)
  derived font
  phông dẫn xuất
  derived function
  hàm dẫn xuất
  derived functional
  hàm tử dẫn xuất
  derived functor
  hàm tử dẫn xuất
  derived group
  nhóm dẫn xuất
  derived karyotype
  kiểu nhân dẫn xuất
  Derived Medium access control Protocol Data Unit (DMPDU)
  khối dữ liệu giao thức điều khiển truy nhập môi trường dẫn xuất
  derived module
  môđun dẫn xuất
  derived normal ring
  vành chuẩn tắc dẫn xuất
  derived quantity
  đại lượng dẫn xuất
  derived relation
  quan hệ dẫn xuất
  derived rule
  quy tắc dẫn xuất
  derived series
  chuỗi dẫn xuất
  derived set
  tập hợp dẫn xuất
  derived set
  tập (hợp) dẫn xuất
  derived type
  kiểu dẫn xuất
  derived unit
  đơn vị dẫn xuất
  DERIVED, DERIVED SET
  dẫn xuất, tập dẫn xuất
  suy ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  derivational , secondary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X