• Kỹ thuật chung

    nhiệt kế đo bằng cốc

    Giải thích EN: A thermometer in which the material to be measured is held in a cup container into which the bulb of the thermometer is immersed. Giải thích VN: Một nhiệt kế trong đó vật liệu cần đo được giữ trong một chiếc cốc và bầu của nhiệt kế được nhúng vào.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X