• Hóa học & vật liệu

  máy phát hiện

  Toán & tin

  thiết bị tạo dòng điện

  Điện

  bộ tạo dòng
  máy phát dòng (điện)

  Kỹ thuật chung

  máy phát điện
  alienating current generator
  máy phát điện xoay chiều
  alternating current generator
  máy phát điện xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát điện xoay chiều
  constant-current generator
  máy phát (điện) một chiều
  direct current generator
  máy phát điện một chiều
  multiple current generator
  máy phát điện đa dòng
  salient-pole rotor alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều rôto cực lồi
  self-excited direct-current generator
  máy phát (điện) một chiều tự kích thích
  separately excited direct-current generator
  máy phát (điện) một chiều kích thích độc lập
  single-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều một pha
  three-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều ba pha
  máy phát dòng
  alternating-current generator
  máy phát dòng xoay chiều
  constant-current generator
  máy phát dòng không đổi

  Xây dựng

  máy phát dòng điện, nguồn dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X