• /´ɔ:ltə¸neitiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xen kẽ, xen nhau; thay phiên nhau, luân phiên nhau
  (điện học) xoay chiều
  alternating current
  dòng điện xoay chiều
  (kỹ thuật) qua lại
  alternating motion
  sự chuyển động qua lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thay phiên
  alternating algebra
  đại số thay phiên
  alternating direction method
  phương pháp hướng thay phiên
  alternating expression
  biểu thức thay phiên
  alternating graph
  đồ hình thay phiên
  alternating graph
  đồ thị thay phiên
  alternating group
  nhóm thay phiên
  alternating method
  phương pháp thay phiên
  alternating product
  tích thay phiên
  alternating tension
  tenxơ thay phiên
  alternating tensor
  tenxơ thay phiên
  non-alternating
  không thay phiên

  Y học

  luân phiên, xen kẽ

  Kỹ thuật chung

  đổi dấu
  luân phiên
  alternating algebra
  đại số luân phiên
  alternating array
  mảng luân phiên
  alternating group
  nhóm luân phiên
  alternating method
  phương pháp luân phiên
  alternating of generatlons
  luân phiên thế hệ
  alternating operating system
  hệ điều hành luân phiên
  alternating operation
  hoạt động luân phiên
  alternating operation
  thao tác luân phiên
  Alternating Voice and Data (AVD)
  thoại và dữ liệu luân phiên
  Simultaneous or Alternating Voice Data (SAVD)
  thoại và dữ liệu luân phiên hay đồng thời

  Địa chất

  xoay chiều, qua lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X