• (đổi hướng từ Alienating)
  /'eiljəneit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho giận ghét; làm cho xa lánh
  to be alienated from...
  bị xa lánh...
  (pháp lý) chuyển nhượng (tài sản...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyển nhượng (tài sản...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X