• Xây dựng

  lớp ngăn cách (chống thấm)

  Kỹ thuật chung

  lớp phủ màng che
  màng che

  Giải thích EN: A method in which a substrate is passed perpendicularly through a liquid falling sheet of coating material of low-viscosity solutions or resins. Giải thích VN: Một phương pháp trong đó chất nền đi qua một tấm được nhúng vào chất lỏng của vật liệu mạ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X