• /´kʌt¸in/

  Cơ khí & công trình

  đóng (mạch)
  ghép vào

  Điện lạnh

  dụng cụ đóng dòng

  Đo lường & điều khiển

  giá trị ngắt

  Giải thích EN: A value that is used to close a control circuit when a predetermined temperature or pressure is reached. Giải thích VN: Giá trị dùng để đóng mạch điều khiển đạt được nhiệt độ hoặc áp suất cho trước.

  Kỹ thuật chung

  đấu vào

  Kinh tế

  sự sáp nhập (quảng cáo vào chương trình phát thanh ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X