• /'deitəgræm/

  Toán & tin

  gói thông tin

  Giải thích VN: Datagram là các gói thông tin truyền tải dữ liệu giữa nguồn và đích bằng các phương pháp phi kết nối. IPX (Internetwork Packet Exchange) và IP (Internet Protocol) là các dịch vụ datagram. Datagram chứa địa chỉ đích và có thể đi qua biên giới của các mạng nối bằng bộ định tuyến. Mỗi bộ định tuyến nhìn vào địa chỉ này để xác định cách chuyển tiếp datagram.

  Điện tử & viễn thông

  gói dữ kiện

  Kỹ thuật chung

  bó dữ liệu
  Datagram Delivery Protocol (DDP) datagram non-delivery indication
  chỉ báo không chuyển giao bó dữ liệu
  Datagram Delivery Protocol (DDP) datagram non-delivery indication
  dấu hiệu không chuyển giao bó dữ liệu
  gói dữ liệu

  Giải thích VN: Datagram là các gói thông tin truyền tải dữ liệu giữa nguồn và đích bằng các phương pháp phi kết nối. IPX (Internetwork Packet Exchange) và IP (Internet Protocol) là các dịch vụ datagram. Datagram chứa địa chỉ đích và có thể đi qua biên giới của các mạng nốâi bằng bộ định tuyến. Mỗi bộ định tuyến nhìn vào địa chỉ này để xác định cách chuyển tiếp datagram.

  Datagram Delivery Protocol (Appletalk) (DDP)
  Giao thức phát gói dữ liệu (Appletalk)
  Extended Datagram Delivery Protocol (EDDP)
  giao thức phân phát gói dữ liệu (datagram) mở rộng
  Internet Datagram Protocol (IDP)
  Giao thức datagram (Gói dữ liệu) Internet
  Internet Protocol Datagram (IPD)
  Gói dữ liệu giao thức Internet
  Multi-network Datagram Transmission Protocol (MDTP)
  giao thức truyền dẫn gói dữ liệu đa mạng
  Short Datagram Delivery Protocol (SDDP)
  giao thức phát gói dữ liệu ngắn
  User Datagram Protocol (UDP)
  giao thức gói dữ liệu người dùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X