• /di´klenʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi chệch ra
  Tình trạng sút kém, tình trạng sa sút, tình trạng suy đồi, tình trạng suy sụp
  (ngôn ngữ học) biến cách
  in the declension of years
  lúc về già


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X