• /´ætrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự teo
  muscular atrophy
  sự teo cơ
  Sự hao mòn

  Ngoại động từ

  Làm teo
  mumps atrophy testicles
  bệnh quai bị làm teo dịch hoàn
  Làm hao mòn

  Nội động từ

  Teo đi
  Hao mòn

  Chuyên ngành

  Y học

  chứng teo
  myo-atrophy
  chứng teo cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X