• /di´dʒenərəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thoái hoá, sự suy đồi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự suy biến, sự thoái hoá

  Điện lạnh

  độ suy biến

  Kỹ thuật chung

  sự suy biến
  sự thoái hóa
  sự thóai hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X