• /¸dekli´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nghiêng, sự lệch; độ nghiêng, độ lệch
  (thiên văn học) độ lệch, độ thiên
  magnetic declination
  độ từ thiên
  (ngôn ngữ học) biến cách
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự suy sụp, sự suy đồi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) nghiêng
  declination of a celestial point
  độ chênh lệch của thiên điểm
  north declination
  độ lệch dương (độ lệch vè phía Bắc)
  south declination
  độ lệch âm (độ lệch về phía Nam)


  Hóa học & vật liệu

  độ lệnh
  góc lệch từ
  góc từ thiên

  Y học

  sự nghiêng, độ nghiêng

  Kỹ thuật chung

  độ (từ) thiên
  độ lệch
  declination error
  sai số độ lệch
  declination of a celestial point
  độ lệch của thiên điểm
  declination of celestial point
  độ lệch của thiên điểm
  magnetic declination
  độ lệch từ
  south declination
  độ lệch âm (độ lệch về phía nam)
  đọ nghiêng
  độ nghiêng
  độ từ khuynh
  độ từ thiên

  Giải thích VN: Góc lệch giữa hướng bắc thực và bắc từ.

  góc lệch
  sự lệch

  Kinh tế

  hạ xuống
  suy thoái
  tuột giá
  absorbed declination
  sự tuột giá đã hấp thu

  Địa chất

  sự nghiêng, sự lệch, độ lệch, độ nghiêng, độ từ thiên

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X