• /pit∫/

  Thông dụng

  Danh từ

  sân (để chơi thể thao có kẻ vạch )
  Dầu hắc ín
  Sự ném, tung, liệng (cái gì), lao xuống (người); (thể dục thể thao) cách ném bóng, đường ném bóng (trong criket); động tác ném (trong bóng chày)
  a headlong pitch from a rock
  sự lao người từ một tảng đá xuống
  a full pitch
  quả ném bổng
  (âm nhạc) độ cao thấp (nốt nhạc, giọng hát); chất lượng âm thanh
  give the pitch
  bắt giọng, xướng âm
  Mức độ, cường độ (vấn đề..)
  to come to such a pitch that...
  đến mức độ là...
  anger is at its highest pitch
  cơn giận đến cực độ
  ( + of something) tuyệt đỉnh
  Sự nhồi sóng (tàu..)
  Độ dốc (mái nhà..)
  Lời rao hàng (như) sales pitch
  Chỗ ngồi thường lệ (của người bán hàng rong, người hát xẩm)
  (kỹ thuật) bước răng (đinh ốc), răng (bánh răng)
  screw pitch
  bước đinh ốc
  black as pitch
  như black
  at concert pitch
  như concert
  at/to fever pitch
  như fever
  queer somebody's pitch
  như queer

  Ngoại động từ

  Quét hắc ín, trát hắc ín
  Dựng, cắm (lều, trại)
  (âm nhạc) bắt giọng, xướng âm; diễn đạt (cái gì) theo phong cách đặc biệt
  a high/own-pitched voice
  một giọng có âm vực cao/thấp
  pitch one's hopes high
  có cao vọng
  Ném, quăng (cái gì), rơi mạnh xuống (người)
  (thể dục thể thao) đập xuống đất cạnh, cọc gôn (trong criket); ném bóng cho người cầm chày (trong bóng chày)
  pitch the ball up a bit
  ném bóng cho bật cao lên một tí
  Kể (câu chuyện), viện (một lý do); (từ lóng) thuê dệt (chuyện)
  ( + in, into something) (thông tục) làm việc hăng say; ăn (cái gì) rất ngon miệng
  ( + into somebody) (thông tục) tấn công ai dữ dội
  ( + in ( with something)) sẵn sàng giúp đỡ, hổ trợ
  Nhồi lên hụp xuống (tàu)

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  bước rãnh/bước răng

  Giải thích EN: The distance between successive elements arranged similarly between two points on a surface or part, such as the grooves that separate tracks of a disk recording or the threads of a screw..

  Giải thích VN: Khoảng cách giữa các chi tiết liên tiếp nhau được sắp xếp giống nhau giữa 2 điểm trên một mặt phẳng, chẳng hạn như các rãnh làm cách biệt các rãnh trên một đĩa hát hay các ren ở một đai ốc.

  khoảng bước
  khoảng dài

  Giao thông & vận tải

  bị lắc dọc
  bước dịch chuyển
  brake pitch
  bước dịch chuyển phanh
  variable-pitch propeller
  cánh quạt có bước (dịch chuyển lá) biến đổi
  bước tán đinh
  góc chúc ngóc
  pitch angle
  góc chúc ngóc (trực thăng)
  pitch control arm
  cần điều khiển góc chúc ngóc (máy bay lên thẳng)
  pitch control lever
  cần điều khiển góc chúc ngóc (máy bay lên thẳng)
  pitch control rod angle
  góc thanh điều khiển góc chúc ngóc
  pitch locking system
  hệ thống hãm góc chúc ngóc (máy bay lên thẳng)

  Hóa học & vật liệu

  dầu hắc ín

  Giải thích EN: 1. the black, viscous residue resulting from the distillation of various tars or petroleum and used for caulking, paving, roofing, waterproofing, etc.the black, viscous residue resulting from the distillation of various tars or petroleum and used for caulking, paving, roofing, waterproofing, etc. 2. any of various bituminous substances that are used for similar purposes; for example, asphalt.any of various bituminous substances that are used for similar purposes; for example, asphalt. .

  Giải thích VN: 1. chất còn lại màu đen, sền sệt còn lại sau khi làm bay hơi hắc ín hoặc dầu và được sử dụng để trám, rải đường, quét mái nhà, chống nước .v.v. 2. Bất kì chất bitum được sử dụng cho mục đích tương tự ví dụ nhựa đường.

  phỗng rót than

  Ô tô

  độ bập bênh

  Giải thích VN: Là tình trạng mà theo đó phía trước và sau xe thay nhau nâng lên, hạ xuống như dao động của trò chơi bập bênh.

  nơi đỗ xe

  Toán & tin

  bước ghi
  pitch

  Giải thích VN: Một đại lượng đo theo chiều ngang cho biết số ký tự trong mỗi inch tính theo loại phông chữ gián cách đơn, như đã được dùng trong máy đánh chữ, máy in kim, và máy in bánh xe.

  Nguồn khác

  • pitch : semiconductorglossary

  Vật lý

  bước lỗ
  khoảng cách lỗ (ở rìa phim)

  Xây dựng

  bước (cột)
  khẩu độ (ngang)
  độ dốc (cầu thang)
  nhựa đường (cứng)
  građien độ dốc
  nhựa PEC
  mặt ghiêng
  pec dầu mỏ

  Điện

  góc nghiêng (của lá cánh)
  âm độ

  Giải thích VN: Tính chất của một âm được ấn định bởi tần số của nó.

  thanh độ

  Giải thích VN: Tính chất của một âm được ấn định bởi tần số của nó.

  Kỹ thuật chung

  bước
  actual tooth spacing on pitch circle
  bước răng thực tế trên vòng tròn lăn
  angle pitch
  bước góc
  array pitch
  bước bảng
  array pitch
  bước mảng
  axial pitch
  bước chiều trục
  blade pitch
  bước lá cánh quạt
  brake pitch
  bước dịch chuyển phanh
  chain pitch
  bước xích
  character pitch
  bước ký tự
  circular pitch
  bước răng tròn
  circular pitch
  bước ren
  circular pitch
  bước vòng
  coarse (pitch) thread
  ren bước lớn
  coarse-pitch
  bước ren lớn
  coarse-pitch
  bước thô
  coarse-pitch
  bước lớn (ren)
  coarse-pitch blade
  lưỡi cưa bước (răng) lớn
  coarse-pitch cutter
  dao phay răng bước lớn
  coarse-pitch screw
  vít ren bước lớn
  coarse-pitch tap
  tarô cắt ren bước lớn
  coil pitch
  bước cuộn dây
  coil pitch
  bước dây quấn
  collective pitch
  bước lá chung
  collective pitch
  sự tập trung bước lá
  collective pitch control
  sự điều khiển bước lá chung
  collective pitch indicator
  bộ chỉ báo bước lá chung
  collective pitch switch
  công tắc tập trung bước lá
  cyclic pitch
  bước lá cánh quạt
  diagonal pitch
  bước tính theo đường chéo
  diametral pitch
  bước răng kính
  divided pitch
  bước chia
  divided pitch
  bước ren ghép
  dot pitch
  bước điểm
  dual-pitch printer
  máy in bước kép
  error of pitch
  sai số bước chia
  even pitch
  bước răng chẵn
  feed pitch
  bước dao
  feed pitch
  bước nạp giấy
  fin pitch
  bước cánh
  fine-pitch screw
  vít ren bước nhỏ
  fixed pitch
  bước cố định
  flute pitch
  bước rãnh
  fractional pitch
  bước phân đoạn
  fractional pitch winding
  kiểu quấn bước hẹp
  fractional pitch winding
  dây cuốn bước ngắn
  fractional-pitch winding
  cuộn dây quấn bước ngắn
  fractional-pitch winding
  quấn dây bước phân số
  frame pitch
  bước khung
  frequency pitch
  bước tần
  full-pitch coil
  cuộn dây bước đầy đủ
  full-pitch coil
  cuộn dây bước đủ
  full-pitch winding
  cuộn dây quấn bước đủ
  high-pitch screw
  vít có ren bước lớn
  horizontal pitch
  bước ngang
  long-pitch screw
  vít có ren bước lớn
  long-pitch winding
  cuộn dây bước dài
  long-pitch winding
  dây quấn bước dài
  low-pitch screw
  vít có ren bước nhỏ
  metric pitch
  bước metric
  nominal line pitch
  bước dòng danh định
  pitch circle
  quỹ đạo bước răng
  pitch circumference
  vòng tròn chia bứơc
  pitch factor
  hệ số bước
  pitch factor
  hệ số bước ngắn
  pitch loop
  vòng mạch (điều khiển theo) bước tăng (đinh ốc)
  pitch of buckets
  bước gàu
  pitch of chain
  bước xích
  pitch of rivets
  bước đinh tán
  pitch of teeth
  bước răng
  pitch of thread
  bước răng ốc
  pitch of thread
  bước ren
  pitch of wave bulk
  bước sóng
  pitch of weld
  bước đường hàn
  Pitch Rate (AngularRate) (Q)
  tốc độ bước (tốc độ góc)
  pitch screw
  bước răng
  pole pitch
  bước cực
  quick (pitch) thread
  ren bước lớn
  raster pitch
  bước mành
  real circular pitch
  bước vòng thực (lý thuyết truyền động)
  reversible pitch propeller
  chân vịt bước thuận nghịch
  row pitch
  bước hàng
  saw pitch
  bước răng cưa
  scanning pitch
  bước quét
  screw pitch
  bước ren
  screw pitch
  bước ren vít
  screw pitch gauge
  bộ đo bước ren
  screw thread pitch measuring machine
  dụng cụ đo bước ren
  short-pitch winding
  cuộn dây bước ngắn
  short-pitch winding
  kiểu quấn bước ngắn
  short-pitch winding
  dây quấn bước ngắn
  spectral pitch
  bước âm phổ
  spot pitch
  bước hàn (điểm)
  standard pitch
  bước chuẩn
  thread pitch
  bước ren
  thread pitch
  bước ren vít
  thread pitch gauge
  com pa đo bước ren
  tooth pitch
  bước răng
  total pitch
  bước tổng cộng
  track pitch
  bước rãnh
  track pitch
  bước vệt
  transverse pitch
  bước ngang
  variable pitch
  bước thay đổi
  variable-pitch inlet vanes
  cánh vào bước thay đổi
  variable-pitch propeller
  cánh quạt có bước (dịch chuyển lá) biến đổi
  Vertical Pitch
  bước dọc
  wave pitch
  bước sóng
  winding pitch
  bước quấn dây
  bước (răng)
  actual tooth spacing on pitch circle
  bước răng thực tế trên vòng tròn lăn
  circular pitch
  bước răng tròn
  coarse-pitch blade
  lưỡi cưa bước (răng) lớn
  diametral pitch
  bước răng kính
  even pitch
  bước răng chẵn
  pitch circle
  quỹ đạo bước răng
  pitch of thread
  bước răng ốc
  saw pitch
  bước răng cưa
  bước chia bánh răng
  bước đinh tán
  bước quấn dây
  bước răng
  actual tooth spacing on pitch circle
  bước răng thực tế trên vòng tròn lăn
  circular pitch
  bước răng tròn
  coarse-pitch blade
  lưỡi cưa bước (răng) lớn
  diametral pitch
  bước răng kính
  even pitch
  bước răng chẵn
  pitch circle
  quỹ đạo bước răng
  pitch of thread
  bước răng ốc
  saw pitch
  bước răng cưa
  bước ren
  coarse-pitch
  bước ren lớn
  divided pitch
  bước ren ghép
  screw pitch
  bước ren vít
  screw pitch gauge
  bộ đo bước ren
  screw thread pitch measuring machine
  dụng cụ đo bước ren
  thread pitch
  bước ren vít
  thread pitch gauge
  com pa đo bước ren
  cặp bánh xe
  hướng dốc
  heavy pitch
  hướng dốc đứng (vỉa)
  khoảng cách

  Giải thích VN: Tính chất của một âm được ấn định bởi tần số của nó.

  array pitch
  khoảng cách mảng
  dot pitch
  khoảng cách điểm
  fixed pitch
  khoảng cách cố định
  flute pitch
  khoảng cách rãnh
  frame pitch
  khoảng cách khung
  nominal line pitch
  khoảng cách dòng danh định
  pitch cone line
  khoảng cách côn (bánh răng côn)
  pitch of hole
  khoảng cách lỗ khoan
  pitch of pipes
  khoảng cách giữa các ống
  pitch of rivets
  khoảng cách giữa hai đinh tán
  pitch of weld
  khoảng cách giữa các mối hàn (hàn đứt đoạn)
  pitch selector
  bộ chọn lựa khoảng cách
  pole pitch
  khoảng cách điện cực
  raster pitch
  khoảng cách mành
  row pitch
  khoảng cách giữa các hàng
  track pitch
  khoảng cách rãnh
  độ cao

  Giải thích VN: Tính chất của một âm được ấn định bởi tần số của nó.

  độ cao (âm thanh)
  pitch shift
  dịch độ cao âm thanh
  scales of pitch
  thang đo độ cao âm thanh
  standard pitch
  độ cao âm thanh chuẩn
  virtual pitch
  độ cao âm thanh ảo
  độ cao của âm
  độ chênh lệch dần
  độ dốc mái

  Giải thích EN: The slope of a roof, expressed as a ratio of rise to span..

  Giải thích VN: Độ dốc của mái được biểu hiện bởi tỷ lệ của độ vươn cao so với độ trải rộng của mái.

  độ dốc
  độ nghiêng
  đối tiếp
  đường dốc
  nhựa
  asphalt tar pitch
  nhựa guđron atphan
  bituminous pitch
  nhựa bitum
  bituminous pitch
  nhựa atphan
  briquetting pitch
  nhựa đóng bánh
  coal tar pitch
  dầu nhựa than đá
  coal-tar pitch
  nhựa than đá
  earth pitch
  nhựa khoáng
  glance pitch
  nhựa ánh
  hard pitch
  nhựa cứng
  jew's pitch
  nhựa Do thái
  medium pitch
  nhựa mềm vừa
  mineral pitch
  nhựa đường
  mineral pitch
  nhựa khoáng
  petroleum pitch
  nhựa dầu mỏ
  petroleum pitch
  nhựa đường cứng
  petroleum pitch
  nhựa khoáng
  pine tar pitch
  dầu nhựa thông
  pitch coal
  than nhựa
  pitch grouted surfacing
  sự rải nhựa mặt đường đá
  pitch mastic
  ma tít nhựa đường
  pitch peat
  than bùn có nhựa
  pitch pocket
  hố nhựa
  pitch pocket
  túi nhựa
  pitch polisher
  máy đánh bóng nhựa PEC
  pitch stone
  đá nhựa retinit
  pitch streak
  lớp nhựa mỏng
  road pitch
  nhựa đường
  road pitch
  nhựa atfan
  roofer pitch
  nhựa lợp (mái)
  rosin pitch
  nhựa thông
  soft pitch
  nhựa than mềm
  tar pitch
  nhựa than đá
  viscous pitch
  nhựa đường nhớt
  viscous pitch
  nhựa đường quánh
  wood pitch
  nhựa từ gỗ
  lắc thẳng dọc
  lõi (gỗ)
  hắc ín
  góc nghiêng
  ăn khớp
  nhựa than đá
  coal tar pitch
  dầu nhựa than đá
  mái dốc
  mật độ ghi
  mặt dốc
  mũi tên vòm
  sự chòng trành
  sự chúc
  sự lệch
  sườn dốc

  Kinh tế

  sự nhồi

  Nguồn khác

  • pitch : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bước (răng, ren), độ dốc, khoảng cách hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X