• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gạn, sự lọc, sự làm trong
  Sự đi ỉa, sự đi tiêu

  Kỹ thuật chung

  làm trong
  sự chắt gạn
  sự làm trong
  sự làm sạch

  Xây dựng

  sự làm sạch, sự làm trong

  Kinh tế

  sự làm sạch
  sự làm trong
  sự lắng
  cold defecation
  sự lắng trong nhiệt độ thấp
  continuous defecation
  sự lắng trong liên tục
  defecation with dry lime
  sự lắng trong khô
  fractional defecation
  sự lắng trong phân đoạn
  hot defecation
  sự lắng trong nhiệt độ cao
  main defecation
  sự lắng trong cơ bản
  progressive defecation
  sự lắng trong tiên tiến
  saccharate defecation
  sự lắng trong dịch đường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X