• /,di:nou'tei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biểu hiện, sự biểu thị, sự chứng tỏ
  Dấu hiệu
  Nghĩa, ý nghĩa (của một từ)
  Sự bao hàm nghĩa rộng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ký hiệu
  dấu hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X