• /ˌkɒnəˈteɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghĩa rộng; ý nghĩa (của một từ)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  denotation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X