• /¸signifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghĩa, ý nghĩa (của cái gì)
  (ngôn ngữ học) nghĩa, ý nghĩa (của một từ)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự biểu thị, sự biểu hiện
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự ra hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X