• Kỹ thuật chung

    sự điều chỉnh theo tỷ trọng

    Giải thích EN: A correction applied to a measurement because of the variation of air density with respect to temperature. Giải thích VN: Sự điều chỉnh một phép đo do sự biến đổi của tỷ trọng không khí theo nhiệt độ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X