• /ri'laiəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tin cậy, sự tín nhiệm
  to place reliance in (on, upon) someone
  tín nhiệm ai
  to put little reliance in somebody
  không tin ở ai lắm
  Sự nhờ cậy; nơi nương tựa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X