• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  bộ khử penate

  Giải thích EN: A fractionating column to remove pentane and lighter fractions from hydrocarbon mixtures. Giải thích VN: Môt ống phân đoạn để loại bỏ pentane và các phân đoạn nhẹ ra khỏi hỗn hợp hydrocarbon.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X