• (đổi hướng từ Mixtures)
  /ˈmɪkstʃər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự pha trộn, sự hỗn hợp
  Thứ pha trộn, vật hỗn hợp
  (dược học) hỗn dược

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hỗn hợp
  mixture of distribution
  hỗn hợp các phân phối
  mixture of populations
  (thống kê ) hỗn hợp họ


  Xây dựng

  vữa

  Cơ - Điện tử

  Sự khuấy trộn, hỗn hợp

  Kỹ thuật chung

  hỗn hợp
  sự hòa lẫn
  sự hỗn hợp
  sự pha lẫn
  sự pha trộn
  sự trộn
  trộn lẫn
  mixture test
  phép thử trộn lẫn

  Kinh tế

  hỗn hợp
  sự trộn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X