• /im´pɔvəriʃmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bần cùng hoá, sự làm nghèo khổ
  Sự kiệt quệ
  Sự mất công dụng

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự làm nghèo (quặng)

  Kỹ thuật chung

  sự làm nghèo

  Kinh tế

  bần cùng
  relative impoverishment
  bần cùng hóa tương đối
  sự nghèo nàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X