• /di'fiʃənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thiếu hụt, sự không đầy đủ
  Số tiền thiếu hụt; lượng thiếu hụt
  to make up a deficiency
  bù vào chỗ thiếu hụt
  Sự thiếu sót, sự kém cỏi, sự bất tài
  (toán học) số khuyết
  deficiency of a curve
  số khuyết của một đường
  deficiency disease
  bệnh thiếu vitamin
  mental deficiency
  chứng đần

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số khuyết
  deficiency of a curve
  số khuyết của một đường cong
  effective deficiency
  số khuyết hữu hiệu
  virtual deficiency
  số khuyết ảo


  Y học

  sự thiếu, thiếu hụt

  Điện lạnh

  chỗ hụt

  Kỹ thuật chung

  chỗ thiếu
  khuyết tật
  nhược điểm
  số khuyết
  deficiency (defect) of a semi-Euclidian space
  số khuyết của một không gian nửa Ơclít
  deficiency (defect) of a triangle
  số khuyết của một tam giác
  deficiency of a curve
  số khuyết của một đường cong
  effective deficiency
  số khuyết hiệu dụng
  effective deficiency
  số khuyết hữu hiệu
  virtual deficiency
  số khuyết ảo
  sự hụt
  sự thiếu
  water deficiency
  sự thiếu nước
  sự thiếu hụt
  sự trục trặc

  Kinh tế

  sự không đầy đủ
  sự thiếu hụt
  deficiency in weight
  sự thiếu hụt trọng lượng
  working capital deficiency
  sự thiếu hụt vốn lưu động
  working capital deficiency
  sự thiếu hụt vốn lưu động, vốn lưu động thiếu hụt
  thâm hut
  net deficiency
  thâm hụt tịnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X