• /,deri'lik∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bỏ rơi, sự không nhìn nhận tới; tình trạng bỏ rơi, tình trạng không nhìn nhận tới; tình trạng vô chủ
  Như dereliction of duty
  Tình trạng biển rút để lại đất bồi
  Sự sao nhãng, lơi là

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khuyết điểm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X