• (đổi hướng từ Detested)
  /di'test/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ghét, ghét cay ghét đắng; ghê tởm

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X