• diu:s

  Thông dụng

  Danh từ

  Hai; mặt nhị (con súc sắc); quân bài "hai"
  (thể dục,thể thao) tỷ số 40 đều (quần vợt)
  Điều tai hại, điều rắc rối, điều phiền phức
  the deuce to pay
  điều phiền phức phải hứng lấy
  Ma quỷ, trời (trong câu nguyền rủa, than vãn)
  the deuce take it!
  quỷ tha ma bắt nó đi
  deuce a bit
  không một tí nào
  the deuce he isn't a good man
  không thể tin được anh ta là người tốt
  the deuce is in it if I cannot...
  nhất định là tôi có thể...
  to play the deuce with

  Xem play

  what the deuce!
  rắc rối gớm!; trời đất hỡi!

  Toán & tin

  mặt nhị
  quân nhị

  Kinh tế

  bàn đôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X